「 Carrara 」一覧

Anything Grooves

Anything Grooves

Anything GroovesはCARRARAでディスプレースメントマップを使えるようにするプラグインです。マップの精度を上げると当然メモ...

Copyright © 1998-2022 D-KAGA D-KAGA All rights reserved.